Veel gehoord: de sociale huur woningmarkt zit muurvast. Toch zijn er succesvolle initiatieven om de doorstroming te bevorderen. Hoe doe je dat? Hoe bepaal je de doelgroep? Welke partijen heb je nodig? Wat zijn de succesfactoren van doorstromingsprojecten?

 

WoningNet organiseert een praktijkbijeenkomst om kennis en ervaringen te delen, nieuwe inzichten te verkrijgen en inspiratie op te doen. We hebben een aantal deskundige sprekers uitgenodigd die vertellen over hun initiatieven om bijvoorbeeld ouderen te begeleiden van een grotere naar een kleinere woning.

 

Steven Diemel van WoningNet geeft een inleiding over de succes- en faalfactoren over doorstroming.
André van Giffen en Anne Arts van Kleurrijk Wonen gaan in op de succesfactoren van hun doorstroomproject in het woningmarktgebied Woongaard, dat al lang geen experiment meer is.
Dion Heinis van Pré Wonen en Simea Knip, beleidsadviseur Wonen bij de Gemeente Haarlem, vertellen hoe corporaties en gemeenten in Zuid-Kennemerland gezamenlijk het initiatief nemen doorstroming te bevorderen.
Floris Hoogenboom, data scientist bij WoningNet, kijkt vanuit een andere invalshoek op doorstroming en legt uit dat met big data verhuisketens op gang kunnen worden gebracht. Bovenal willen we dat u op deze middag meedenkt en meedoet om meer te weten te komen over de manieren die worden geïnitieerd om meer beweging te krijgen in de sociale huurwoningmarkt.

Kortom: een leerzame en vooral praktische middag voor iedereen die in een organisatie (samen-) werkt aan het verbeteren van doorstroming.

PROGRAMMA

12:15 PM
12:15 PM - 13:00 PM

Ontvangst met lunch

13:00 PM
13:00 PM - 13:15 PM

Succesfactoren van doorstromingsprojecten: een introductie

Veel gehoord: de sociale huur woningmarkt zit muurvast. Toch zijn er succesvolle initiatieven om de doorstroming te bevorderen. Hoe doe je dat? Hoe bepaal je de doelgroep? Welke partijen heb je nodig? Wat zijn de succesfactoren van doorstromingsprojecten?
13:15 PM
13:15 PM - 14:00 PM

André van Giffen en Anne Arts van Kleurrijk Wonen

Tien jaar geleden zorgde de kredietcrisis voor nieuwbouwstagnatie. Voor KleurrijkWonen was dat reden om actief in te gaan zetten op doorstroming. Na de kredietcrisis is er nog steeds een woningtekort. Is het inzetten op doorstroming opnieuw urgent? Wat heeft KleurrijkWonen geleerd van haar zeven jaar praktijkervaring met doorstroming? Wat heeft u aan onze tips en adviezen? We vertellen het u graag.
14:00 PM
14:00 PM - 14:15 PM

Pauze

14:15 PM
14:15 PM - 15:00 PM

Dion Heinis van Pré Wonen en Simea Knip, beleidsadviseur Wonen bij de Gemeente Haarlem

Oudere huurders in Haarlem verhuizen sinds dit jaar een stuk makkelijker naar een beter passende woning. Dit komt door een samenwerking tussen de Haarlemse woningcorporaties, welzijnsorganisatie Dock en de gemeente Haarlem. De aparte regelingen van de verschillende corporaties zijn samengevoegd. Dion vertelt hoe ze tot deze regeling gekomen zijn, hoe het tot nu toe gaat en welke doelen wij hebben voor de komende jaren.
15:00 PM
15:00 PM - 15:15 PM

Pauze

15:15 PM
15:15 PM - 16:00 PM

Floris Hoogenboom van WoningNet: Verhuisketens en big data

WoningNet experimenteert sinds oktober 2017 met data. Er wordt door data scientists gewerkt aan voorspellende modellen die waarde creëren voor de woonconsument en woningaanbieders. In deze sessie laat Floris Hoogenboom zien hoe je Big Data kan inzetten om doorstroming op gang te brengen. Hij toont een model en laat zien hoe dit uiteindelijk verhuisketens genereert. Deze ketens bieden de eerste stap naar een nieuw woonruimteverdeelmodel dat doorstroming op gang kan brengen terwijl het ook de druk op nieuw vrijkomend aanbod vermindert.
16:00 PM
16:00 PM - 16:15 PM

Afsluiting

16:15 PM
16:15 PM - 17:00 PM

Borrel

17:00 PM
17:00 PM -

Einde

Sprekers

Simea Knip

beleidsadviseur Wonen bij de Gemeente Haarlem

Floris Hoogenboom

Data Scientist

Dion Heinis

Adviseur Strategie

Steven Diemel

Adviseur Onderzoeker

André van Giffen

Adviseur Strategie & Beleid

Bart Cosijn

Dagvoorzitter

Anne Arts

Medewerker verhuur, Kleurrijk Wonen

Locatie


De Heeren van Montfoort

Hoogstraat 41, 3417 HB Montfoort

Get Direction